ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เลือกตั้ง สว./สส. นักเรียน
กิจการนักเรียน/วิชาการ
30 พ.ค. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 รับหนังสือเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
บริหารงบประมาณ
29 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
บริหารกิจการนักเรียน
22 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 กิจกรรมลานเทศน์/ลานธรรมชั้น ป.6
หัวหน้าสายชั้น ป.6
16 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
บริหารทั่วไป/วิชาการ
15 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  แห่งที่ 2
สุภาพ บริหารวิชาการมัธยม
14 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 รับเงินบำรุงการศึกษา รับหนังสือเรียนฟรี เตรียมความพร้อม อนุบาล 1-2
สุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1