ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
29
39
68
3
อบ.1
144
130
274
9
อบ.2
153
172
325
9
รวม อบ.
326
341
667
21
ป.1
177
168
345
9
ป.2
171
161
332
10
ป.3
203
168
371
9
ป.4
201
184
385
9
ป.5
213
174
387
9
ป.6
185
183
368
9
รวมประถม
1,150
1,038
2,188
55
ม.1
71
38
109
3
ม.2
66
31
97
3
ม.3
59
38
97
3
รวมมัธยมต้น
196
107
303
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,672
1,486
3,158
85
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560