ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 2560
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ นำโดยท่านผอ.สง่า  มีอินถาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในการวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณริมน้ำน่าน (ข้อมูลวันปิยะมหาราช คลิกที่นี่)   เป็นประจำของทุกปี เพื่อจะได้มีโอกาสน้อมรำลึกและร่วมกันไปถวายบังคมหรือวางพวงมาลาแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานหน้าพระราชวังดุสิต ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตา เป็นล้นพ้น และทรงทำสิ่งที่ทำให้ชาวไทยได้เป็นอิสระ ด้วยการสั่งให้มีการเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,17:56   อ่าน 103 ครั้ง