ภาพกิจกรรม
ผลการแข่ง WRG 2017
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ คว้ามาทั้งสิ้น 1 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง
1.เหรียญทอง ชนะเลิศ  อันดับที่ 1 รายการ iBEAM Line Tracing  Open 
    - เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญล
    - เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล
2.เหรียญเงิน รองชนะเลิศ  อันดับที่ 1 รายการ iBEAM Line Tracing  Junior 
    - เด็กชายภัทรภณ  ควรคิด
    - เด็กชายชัยมงคล ภู่ปาน
3.เหรียญเงิน ชนะเลิศ  อันดับที่ 1 รายการ Sumo Legged Senior
     - เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุเนียม
4. เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 รายการ Sumo 3 Kg Senior
    - เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุเนียม
5. เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 รายการ iBEAM Line Tracing  Junior
    - เด็กชายภัทรภณ  ควรคิด
    - เด็กชายชัยมงคล ภู่ปาน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2560,22:05   อ่าน 114 ครั้ง