สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัว "อ" ซึ่งมีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพู 
เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธกาลจนปัจจุบัน
ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ "อ" หมายถึงโรงเรียนอนุบาล
 ที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นก้าวหน้าต่อไป


คติพจน์

ใจเย็น  อดทน  มีระเบียบ


คำขวัญ

สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม


สีประจำโรงเรียน
(ฟ้า-ขาว)


สีฟ้า   หมายถึง   ความกว้างใหญ่ไพศาล
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์
ดังนั้น ฟ้า-ขาว หมายถึง นักเรียนอนุบาลที่มีความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา  ขาวสะอาด 
พร้อมที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า สู่โลกกว้าง


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกนกยูง