สวัสดีทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ www.anubanutd.ac.th ของเราชาวดอกบัว
News
12/10/2018
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 18/09/2018
11/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
10/09/2018
Activity

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2561 (schoolMIS 2561)

  ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2561 (DMC 2561)

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)

  ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา  (G-code)
     ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 2561 (คู่มือ G-code)

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 (schoolMIS 2560)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2559 (schoolMIS 2559)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC)

  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)

  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

  ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)

  ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับร.ร.แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)

  ระบบการติดตามประมวลผลแบบสำรวจการต่อยอดการจัดการขยะฯ (3RS)

  ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (e-Report)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม เลือกข้อมูล ร.ร.เรียนรวม (นักเรียนพิการฯ)


The Letter from Office of Education
Education News
Executive


Director
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
    ตุลาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1 2 34 5 6
7 8 910 11 12 13
14151617181920
2122 23 24 252627
2829 30 31   
Calendar
02 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
05 ต.ค. 61
องค์รวมสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
08 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเชีย
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61
ปิดภาคเรียนที่ 1
13 ต.ค. 61
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดชบรมนาทบพิตร
23 ต.ค. 61
วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 61
วันออกพรรษา
30 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61
เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
01 พ.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่ 2
06 พ.ย. 61
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน เรียนฟรี 15 ปี
07 พ.ย. 61
กิจกรรมลานเทศน์/ลานธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
09 พ.ย. 61
องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (Open House)
16 พ.ย. 61
องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
24 พ.ย. 61
ค่ายนักคิดประดิษฐ์เก่ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2
25 พ.ย. 61
ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
28 พ.ย. 61
ค่าย English ON Tour
29 พ.ย. 61 ถึง 29 ต.ค. 61
ค่ายศิลป์สร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
30 พ.ย. 61
องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Link
Link