คณะผู้บริหาร

นายสง่า มีอินถา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา