ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 ส้วมหญิง6 ที่49 -อาคารเรียน324ล./55-ก
ดาวน์โหลดเอกสาร     
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล.-55-ก
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล.-55-ก
ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศ-ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่-49
ดาวน์โหลดเอกสาร  
ประกาศ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน324ล.-55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)