ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 08 เม.ย. 64
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรและเข็มข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564 (อ่าน 33) 31 มี.ค. 64
กำหนดการปิดเรียน ปีการศึกษา2563 และเปิดเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 40) 30 มี.ค. 64
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และฟังธรรมะ (อ่าน 25) 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 MEP ปี 2564 (อ่าน 470) 11 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 2) 04 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ UN - TEST 2021 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปี 2564 (อ่าน 164) 25 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 602) 22 ม.ค. 64
เปิดทำการเรียนการสอน 18 ม.ค. 2564 (อ่าน 143) 17 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ 7 - 15 มค 64 (อ่าน 139) 05 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-6 มค 64 (อ่าน 113) 03 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 180) 21 ธ.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2141) 01 ต.ค. 63
การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐา (อ่าน 279) 10 ก.ย. 63
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 351) 01 ก.ค. 63
ประกาศ !!!!!!! แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 953) 04 มิ.ย. 63
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2563 (อ่าน 841) 30 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 (อ่าน 1205) 03 พ.ค. 63
เลื่อนการชำระเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ (อ่าน 591) 30 เม.ย. 63
ประกาศผล NT โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 492) 30 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนยอดคนเก่ง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง ระดั (อ่าน 568) 01 เม.ย. 63
แจ้งผู้ปกครองที่มอบตัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ (อ่าน 580) 29 มี.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ไม่ต้องมารับเอกสารการจบการศึกษา (อ่าน 470) 27 มี.ค. 63
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ของเรา ที่มีผลการทดสอบ O-NET 100 คะแนน (อ่าน 441) 26 มี.ค. 63
แจ้งข่าวนักเรียนและผู้ปกครอง ในการรับเอกสารการจบการศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 มี.ค.63 (อ่าน 488) 19 มี.ค. 63
แจ้งข่าวนักเรียนและผู้ปกครอง ในการรับเอกสารการจบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 มี.ค.63 (อ่าน 442) 18 มี.ค. 63
แจ้งการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 473) 18 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการและปฏิทินการปฏิบัติงานให้กับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ทุกท่าน (อ่าน 448) 05 มี.ค. 63
แจ้งแนวปฏิบัติการจับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว อ.1 และ อ.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 513) 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 512) 05 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น อ.2 (อ่าน 468) 05 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น อ.1 (อ่าน 813) 05 ก.พ. 63
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้คนดีศรีอุตรดิตถ์ (อ่าน 303) 03 ก.พ. 63
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ของดีเมืองอุตรดิตถ์ (อ่าน 298) 01 ก.พ. 63
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค (อ่าน 483) 16 ม.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 729) 04 ม.ค. 63
การประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ (อ่าน 311) 19 ธ.ค. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2562 (อ่าน 519) 22 พ.ย. 62
ค่ายหนูน้อยสมวัยร่างกายแข็งแรง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 325) 22 พ.ย. 62
โครงการ วิ่งเพื่อน้อง “Run for Kids Banhuaitai School” ครั้งที่ 1 (อ่าน 845) 19 พ.ย. 62