ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่
14 พฤศจิกายน 2561  นายสง่า   มีอินถา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์   คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา   ได้ต้อนรับและรับการประเมินสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประเมินจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย นายเชษฐ์  ไทยปิยะ  รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ,  นายเจริญ  ตันบุญ  ข้าราชการบำนาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ,   น.ส.ละออ  วันจิ๋ว  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   , น.ส.เสาวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   , นางรุจีวัลย์  แพฟื้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1

ดูภาพข่าวที่นี่
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 478 ครั้ง