ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับจังหวัด
21 มกราคม 2562  นายสง่า   มีอินถา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา   ได้ต้อนรับและรับการประเมินสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ระดับจังหวัด  โดยคณะกรรมการประเมินจาก สพป.พิษณุโลก  เขต 1 ประกอบด้วย นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี  ผอ.สพป.พล. เขต 1   ,  นายวสันต์  ศรีประดู่  รอง ผอ.สพป.พล เขต 1 , นายวิม  เกาเทียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พล. เขต 1  , นายอนันต์  แก้วแจ้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พล. เขต 1 , นายนิพนธ์  ศิริสานต์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.พล. เขต 1 , นายพระประเสริฐ  ประจันตะเสน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.เขต 1 ,  นางปัณชญา  ดนปัญญา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.พล. เขต 1  และนางสมพร  พุกเฉย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   ณ หอประชุมพรหมวิหาร 4   โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1

ดูภาพข่าวที่นี่
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 513 ครั้ง