ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ของเรา ที่มีผลการทดสอบ O-NET 100 คะแนน
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ของเรา
ที่มีผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน ได้แก่
เด็กชายกรัณ คล้ำชื่น 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงญาณภัทร จินะปัน 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงรวินท์ สุภสีมากุล 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ

https://www.obec.go.th/archives/239549  อ่านข่าวเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 21 ครั้ง