ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์...จากฝ่ายการเงินโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 
การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา มี 2 กรณีคือ
1. ชำระผ่านเคานท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยใช้เอกสารที่ครูแจกให้ 
2. ชำระผ่าน E-Banking ได้ทุกธนาคาร  โดยการสแกน QR-Code บนเอกสารที่ครูแจกให้ แล้วเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2563
 
***ถ้ามีปัญหาจ่ายผ่านธนาคารไม่ได้ ให้ติดต่อที่ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ค่ะ
 
***กรณีที่ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อที่ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ในวันถัดจากวันชำระเงิน อย่างน้อย 3 วัน ในเวลาราชการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จ+ใบรับรองประกอบการเบิกจ่ายให้ท่านได้ทันทีค่ะ
 
สำหรับผู้ปกครองที่เบิกไม่ได้ สามารถติดต่อรับใบเสร็จได้ที่ห้องการเงิน ในวันถัดจากวันชำระเงิน อย่างน้อย 3 วัน ในเวลาราชการ  หรือถ้าท่านใดไม่สะดวกมารับ สามารถติดต่อรับได้ช่วงเปิดภาคเรียนค่ะ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 734 ครั้ง