ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ UN - TEST 2021 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปี 2564

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ในการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ UN - TEST 2021 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 ดังนี้

1. เด็กชายเอกวิทย์ ฝามงคล ชั้น ป.6/1 คะแนนรวม รายวิชาสูงสุด ระดับเงิน

2. เด็กชายคณิศร ขันปิงปุ๊ด ชั้น ป.6/8 คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด ระดับเงิน

3. เด็กชายรัชชานนท์ โอสถานนท์ ชั้น ป.6/5 คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด ระดับเงิน

4. เด็กหญิงซามานทาร์ไลล่า ซาดาร์ ชั้น ป.6/8 คะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด ระดับทอง

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 163 ครั้ง