ประกาศ
ประกาศ-การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
 > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
     ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
     > ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. (โครงการห้องเรียนพิเศษ 2562)
     ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

 > ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
**********************
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 2458 ครั้ง