ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้หน่วย ประสาทสัมผัส ระดับปฐมวัย (อ่าน 59) 17 ก.ย. 62
กิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม ระดับปฐมวัย (อ่าน 50) 17 ก.ย. 62
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับจังหวัด (อ่าน 363) 21 ม.ค. 62
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 359) 14 พ.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 494) 12 ต.ค. 61
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (อ่าน 544) 18 ก.ย. 61
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 527) 11 ก.ย. 61
เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 (อ่าน 419) 10 ก.ย. 61
วันออกพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (อ่าน 390) 10 ก.ย. 61
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 (อ่าน 391) 10 ก.ย. 61
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาทบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 (อ่าน 390) 10 ก.ย. 61
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 (อ่าน 428) 10 ก.ย. 61
องค์รวมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (อ่าน 291) 10 ก.ย. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2561 (อ่าน 276) 10 ก.ย. 61
ค่ายคณิตศาสตร์ทักษะกระบวนการ ป. 6 วันที่ 19 กันยายน 2561 (อ่าน 249) 10 ก.ย. 61
ตลาดนัดวันศุกร์ ป.1 - ป.2 วันที่ 28 กันยายน 2561 (อ่าน 179) 10 ก.ย. 61
องค์รวมสายชั้นป.3 วันที่ 14 กันยายน 2561 (อ่าน 189) 10 ก.ย. 61
ค่ายหนูน้อยตามรอยวิถีไทย ชั้นอนุบาลปีที่1 วันที่ 15 กันยายน 2561 (อ่าน 208) 10 ก.ย. 61
การคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 601) 06 ธ.ค. 60
การเข้าร่วมประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2560 (อ่าน 648) 18 ต.ค. 60
รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (อ่าน 667) 17 ต.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 715) 06 ต.ค. 60