สื่อการเรียนออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโวหารภาพพจน์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ทักษะการใช้เสื้้อชูชีพ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ทักษะการดำน้ำเป่าลม ทักษะการเตะขาเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
วิชาสัมคมศึกษา ป.5 เรื่อง พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่องประโยคชนิดต่างๆ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ประวัติครูดนตรีไทย
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง กาพย์ยานี 11
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่องประโยคชนิดต่างๆ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องโจทย์ปัญหาการช่าง
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
วิชาสังคมศึกษา ป.3 เรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภค
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Haelth matter
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ เศษส่วน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
วิชาภาษาไทย ป.4 เรื่อง มาตราตัวสะกด
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4 เรื่อง เศรษฐกิจชุมชน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องเวลา
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 : Have to / has to
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64