ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำพร ศิริกันทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,00:30  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น Application เทคโนโลยีสารสนเทศ "ICT AU School"
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิชัย แก้วบุญมา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,09:49  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลิม คำลอย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,17:11  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิดีโอการสอนต่างๆ
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิชัย แก้วบุญมา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,15:53  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการความรู้ผ่านระบบ (e-Learning : LMS) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Knowlege Management :KM
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิชัย แก้วบุญมา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,15:45  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,13:17  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558
ชื่ออาจารย์ : นางธนภรณ์ ธรรมบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,13:15  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง โปรแกรมนำเสนองานเสริมสร้างวินัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558
ชื่ออาจารย์ : นางภัทร์ชลิกา น้อยศิริ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,13:12  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษา ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางภาริษา แก้วบุตรดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,13:09  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง ประกอบวัสดุอุปกรณ์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางดวงฤดี มะทะการ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,13:08  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..